Comunicat conjunt UGT, CCOO i CSIF. Criteris d'avaluació del professorat universitari funcionari funcionari

Comunicat conjunt amb la informació sobre les reunions de les comissions mixtes ANECA-Sindicats-CRUE per revisar els criteris d'avaluació del professorat universitari funcionari funcionari

Documents Annexes: