Enquesta RISCOS PSICOSOCIALS al Sector d'Universitats

L'exposició dels treballadors a condicions laborals inapropiades pot generar situacions d'estrès i altres trastorns d'origen psicosocial com la síndrome del cremat que poden finalitzar en trastorns greus per a la salut dels afectats.

Des de la Federació d'Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT (FeSP-UGT), hem realitzat unes eines online de diagnòstic de l'estrès i del síndrome del cremat.

Aquestes eines en línia de fàcil aplicació, permeten al treballador conèixer si estan patint algun d'aquests trastorns (estrès o síndrome del cremat). L'enquesta és totalment anònima i es guardarà dins d'una base de dades amb diversos filtres com: anys de permanència en el lloc, edat, lloc de treball, CCAA, etc. però pot formar part d'un estudi global que permeti treure conclusions en el sector.