mesa d'universitats

Resum de la mesa de PDI-F celebrada el 9-12-14 a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Els punts importants de l'ordre del dia eren:

  1. Incentivació a la jubilació. Creació comissió de treball per avançar en l’estudi de possibilitats reals.

  2. Promoció PDI-F acreditat.

  3. El PDI-F en el model de professorat universitari català.

  4. PGE i extra funcionaris.

  5. Torn obert de paraules

Mesa d'Universitats PAS-F i Comissió Negociadora del 6è Conveni

 

El passat mes de juliol es va convocar a la Comissió Tècnica de la Mesa d’Universitats del PAS-F. Hi va assistir tant la part social (Sindicats) com la part pública (Generalitat) i es va arribar a l’acord per treballar els següents temes:

  • Barems de Concursos
  • Permutes Interuniversitàries
  • Teletreball.

Esperem que durant aquest mes d’octubre ens tornin a convocar per tal de negociar aquestes propostes.

Per altra banda, el proper 10 d'octubre es reunirà la Comissió Negociadora del 6è conveni PAS-L.

Pàgines