El dret de les delegades i delegats de prevenció a accedir a la documentació de prevenció de riscos laborals

A les empreses sempre hi ha hagut una forta reticència a lliurar als delegats i delegades de prevenció la còpia de la documentació sobre riscos laborals. Per justificar-ho, les empreses al·leguen diferències d’interpretació del concepte “tenir accés” a aquesta documentació per…