Comunicat unitari Intersindical – UGT

Benvolgudes i benvolguts,

Avui es constitueix el nou CEPASL i volem donar-vos les gràcies a tot el PAS-L per donar-nos l’oportunitat de poder treballar pel nostre col·lectiu.

La Intersindical i la UGT volem començar proposant:

    • Que la presidència l’ocupi en Jose Marin i la secretaria la Meritxell Oncins.
    • Que en les reunions on la gerència convoca al President, aquest vagi acompanyat de la Secretaria del Comitè. D’aquesta manera ens assegurarem que la transmissió de qualsevol mena d’informació sigui més transparent que fins ara.
    • Que s’elabori un Manual de bones pràctiques, per evitar discussions estèrils al Comitè d’Empresa i ser més àgils i eficients a l’hora de defensar els drets de totes les treballadores i treballadors del PAS-L.
    • Que es publiqui un butlletí del Comitè d’Empresa on s’anirà informant dels temes i acords tractats en tots els plenaris del CE, amb l’objectiu de ser el màxim de transparents i rigorosos amb tot el PAS Laboral.

 

Seccions sindicals Intersindical – UGT

 

Comparteix l'aticle