La UGT exigeix una reunió urgent amb el Govern per acordar la tramitació de l’increment salarial via decret llei

El passat 19 d’octubre la UGT vam signar amb el govern estatal un acord plurianual que recollia els increments salarials generals per als anys 2022, 2023 i 2024, a més d’altres importants mesures de millora de la jornada laboral i de recuperació de drets retallats.

Pel que fa a l’àmbit retributiu, i en concret per a aquest 2023, l’acord preveu una increment retributiu fixe del 2’5% a més d’un variable de l’1% lligat al compliment al setembre d’aquest any de determinats requisits lligats a l’IPCA i PIB. Cal dir que aquest 3,5% sempre tindria efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

La nòmina d’aquest mes de gener no contempla l’increment fixe del 2,5% que ens correspondria percebre, i el motiu adduït per la gerència és la no aprovació encara dels pressupostos de la Generalitat per al 2023.

Malauradament ja són un clàssic les desavinences constants entre el govern de torn i els diferents partits polítics quan es comencen a negociar els pressupostos anuals, i aquest any és un altre clar exemple, però el fet que no s’arribi a cap acord o que aquest es dilati en el temps no pot ser una excusa utilitzada permanentment per a no complir amb els compromisos adquirits amb els treballadors i treballadores públics per via dels seus representants legals.

La UGT considerem que no activar la via del Decret Llei i esperar a l’alineació dels astres per tenir pressupostos seria penalitzar gratuïtament els treballadors i treballadores públics que també estan patint un context econòmic molt complicat.

Per això la UGT ens hem adreçat al Govern de la Generalitat per demanar una reunió immediata i acordar la tramitació urgent via Decret Llei de l’increment retributiu fixe del 2,5% previst amb l’acord estatal.

Comparteix l'aticle