Igualtat o conflicte: 8 de març, dia internacional de les dones

UGT de Catalunya tenim com a objectiu prioritari aconseguir la igualtat efectiva, especialment en l’àmbit laboral, per això ens comprometem a través de les nostres accions cada dia per assolir-la.

Aquest any ressaltem els avenços produïts en matèria d’igualtat gràcies a la reforma laboral del 2021, i fent un primer balanç molt favorable, i fent especial èmfasi en la situació de les dones.

Segons els resultats donats de l’EPA (Enquesta de Població Activa) de 2022, l’ocupació ha augmentat amb un canvi de tendència cap al contracte indefinit, i uns 4 de cada 10 contractes actualment són indefinits, quan abans la mitjana era tot just un de cada deu. D’aquest canvi de tendència s’han beneficiat més les dones, i 1.021.800 dones són més el 2022 que el 2021 les que han passat a tenir un contracte indefinit. També ha beneficiat les dones respecte a la contractació temporal, el 2022 hi ha hagut 401.200 dones menys amb contractes temporals que respecte el 2021.

Encara persisteixen nombrosos problemes, com l’elevat nombre d’aturades i aturats de llarga durada, i les dones són el 54% del total de persones aturades en l’àmbit nacional.

Per aconseguir-ho, considerem que l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) fins a 1.080 euros és una mesura indispensable que reduirà la bretxa de gènere i podria beneficiar el 14,5% del total de persones assalariades, per la qual cosa celebrem l’augment fruit del diàleg social amb els sindicats més representatius. En aquest sentit, del total de persones perceptores el 2023, 6 de cada 10 són dones (hi haurà un 54% de dones beneficiàries més que homes). A més, el percentatge de dones perceptores de l’SMI sobre el total d’assalariades rondaria el 19%, davant de l’11% dels homes.

La pujada de l’SMI del 8% també provocarà que es redueixi més la bretxa salarial existent, la qual continua sent elevada (19,69% a Catalunya). Les dones segueixen tenint en general salaris més baixos i ocupen majoritàriament sectors molt afectats per l’SMI, com ara Empleades de la Llar, del camp, diferents ocupacions del sector de les cures o Hostaleria, per la qual cosa l’augment del salari mínim afectaria aquests sectors i més les dones.

En matèria de coresponsabilitat, les dones continuen sent les que treballen a temps parcial (suposant el 73,91% del total de persones ocupades a temps parcial) amb motiu de la vigència del sistema de divisió sexual del treball a l’entorn familiar i d’una cultura patriarcal per la qual els treballs no remunerats continuen sent sostinguts per les dones.

Acabar amb l’evident discriminació sexista que suposava l’exclusió de les treballadores de la llar de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com de la cotització i la protecció per desocupació i del FOGASA a través de la ratificació del Conveni 189 és un gran pas que ha costat anys de reivindicacions sindicals, resultat del Diàleg Social. No oblidem que concretament les dones migrants són les que sostenen en gran mesura els treballs d’assistència.

Per això la UGT de Catalunya considerem que tant la ratificació del Conveni 189 com l’inici de ratificació del Conveni 190 de l’OIT han estat un gran pas aquest any 2022 per als drets de les treballadores de la llar i contra la violència i l’assetjament als llocs de treball.

Per la seva banda, el Conveni 190 respon la demanda històrica de la UGT de Catalunya de crear un instrument per protegir les víctimes de les situacions de violència, assetjament i violència de gènere en l’àmbit laboral a nivell internacional.

UGT de Catalunya expressem la nostra rotunda condemna a TOTS els tipus de violències masclistes, i ampliem el focus, especialment a l’àmbit laboral. També condemnem la violència institucional que pateixen les dones víctimes de violència masclista per un sistema que pot no complir tot allò que dicta la legislació.

A Espanya ja són 1.190 les dones que han estat assassinades per violència de gènere a mans de les seves parelles o ex-parelles des que es van començar a comptabilitzar l’any 2003. Des de l’1 de gener fins al 14 de febrer de 2023, ja han estat assassinades 8 dones per violència masclista, una d’elles a Catalunya.

Des de la UGT de Catalunya reivindiquem la necessitat i la importància de la negociació col·lectiva, que és fonamental per eradicar la violència que s’exerceix en l’àmbit laboral contra les dones. Per això considerem imprescindible la inclusió de protocols de prevenció i d’actuació davant de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe negociats i acordats amb la representació sindical a tots els centres de treball, incloses les administracions públiques, així com l’atenció jurídica i sindical a les víctimes. Reclamem, entre altres mesures, un sistema de protecció efectiva de totes les víctimes de tràfic, amb una dotació pròpia i suficient als Pressupostos Generals de l’Estat.

Amb els continus atacs de la ultradreta cap als drets sexuals i reproductius de les dones, així com la negació de les violències masclistes en algunes comunitats autònomes, és primordial que les nostres organitzacions facin un pas endavant per seguir avançant en drets i no permetre un indici d’entrada davant els ja aconseguits.

UGT de Catalunya considerem que la Llei catalana 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació, i la Llei Orgànica estatal 10/2022, de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda col·loquialment com la Llei ‹Només sí és sí› suposen una eina que per fi posa el consentiment al centre i redefineix el delicte de violència sexual.

Així mateix, l’Estratègia Estatal per combatre les violències masclistes 2022-2025 acabada d’aprovar se situa com un nou instrument contra les violències contra les dones.

Des de UGT de Catalunya reivindiquem l’educació en igualtat per assolir una cultura lliure de violències masclistes mitjançant una educació en transformadora i igualitària des d’edats primerenques.

També reivindiquem una atenció de cures i una sanitat que remuneri i valori els qui hi treballen, i que garanteixi el dret a l’avortament pel mètode que cada dona lliurement esculli i en la sanitat pública sense cap mena de coacció davant la seva decisió sense excepció. Acabar amb la violència obstètrica i garantir tots els drets reproductius i sexuals de les dones són una prioritat en aquest àmbit.

UGT de Catalunya davant les violències masclistes, la misogínia, el racisme, la LGTBI-fòbia i el sexisme que afecta les dones de forma desmesurada, unim les nostres veus en aquest 8M.

Per la UGT de Catalunya és prioritari:

  • La pujada del SMI a 1.080 euros és una mesura indispensable que reduiria la bretxa de gènere, sent sis de cada deu persones beneficiades dones.
  • Impulsar la negociació col·lectiva de mesures d’igualtat als convenis col·lectius i als plans d’igualtat.
  • Exigir el compliment dels plans d’igualtat en els termes que obliga la legislació.
  • Combatre la violència masclista des dels centres de treball, adoptant protocols d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
  • Incrementar i millorar les polítiques actives d’ocupació, amb perspectiva de gènere.
  • Adoptar polítiques amb perspectiva de gènere en tots els àmbits i especialment en matèria de cures.
  • La plena equiparació en drets de les treballadores de la llar.
  • Invertir en educació en igualtat per assolir una cultura lliure de violències masclistes a través d’una educació en transformadora i igualitària des de edats primerenques.
  • Reivindiquem que es garanteixi el dret a l’avortament sense cap tipus de coacció front a la lliure decisió de les dones en la sanitat pública sense excepció, acabar amb la violència obstètrica i garantir tots els drets reproductius i sexuals de les dones.
  • Reforçar i garantir els instruments i recursos de vigilància, control i sanció de l’Autoritat Laboral per el compliment efectiu del principi d’igualtat en l’àmbit laboral.

 

Comparteix l'aticle