Participa a les eleccions sindicals

Les eleccions sindicals tenen una gran importància per a les relacions laborals als centres de treball. Es tracta de processos democràtics i participatius, garantits pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, en què els treballadors i les treballadores podem votar de manera directa els companys i companyes que ens representaran com a delegats i als comitès d’empresa.

Al contrari del que passa amb les eleccions polítiques, en què tota la ciutadania estem convocats el mateix dia i compten amb una gran difusió institucional i mediàtica, les eleccions sindicals es convoquen un dia diferent a cada empresa –de vegades a tot un sector o administració- i només estan convocades les persones que hi treballen. Per tant, cada dia es realitzen eleccions sindicals, en un procés democràtic permanent.

En els darrers quatre anys s’han celebrat eleccions sindicals a 15.840 empreses de tot Catalunya, amb un total de 1.311.235 treballadors i treballadores convocats. A les eleccions han votat 873.892 persones, el que suposa una participació del 66,64%, per sobre de la participació habitual als comicis autonòmics, municipals i europeus.

En aquest període s’han escollit un total de 55.617 delegats i delegades a empreses, molt majoritàriament en representació dels sindicats de classe: 22.629 delegats de la UGT de Catalunya, 23.484 delegats de CCOO, 2.452 de la USOC, 5.740 de la resta de sindicats i 1.312 delegats no afiliats a cap sindicat.

Participar a les eleccions sindicals i escollir les persones que et representaran al centre de treball és el teu dret, i com a tal l’has d’exigir i d’exercir. A més, la representativitat que obté el sindicat a través de les eleccions és la que sustenta la nostra legitimitat i la nostra força per participar a les meses de negociació dels convenis col·lectius i obliga el Govern i les administracions a reconèixer-nos com un dels principals interlocutors econòmics i socials.

Per això cal que votis. I que recolzis un sindicat de classe, plural, democràtic i fort.

Per això cal que votis a la candidatura de la UGT de Catalunya!