PRÒRROGA DE L’ACORD DE DIES ABSÈNCIA PER MOTIUS DE SALUT

Benvolgudes, benvolguts,

El passat 11 d’abril de 2024 les 7 Universitats Catalanes van denunciar l’acord sobre els dies d’absència per motius de salut, signat a la mesa d’Universitats del 28 d’octubre del 2013.

Com explica el document adjunt aquest acord s’anava prorrogant des del novembre de 2019 cada 6 mesos sempre cap de les dues parts denunciava.

Fa uns 10 dies les universitats van fer una proposta d’acord de regulació de l’absència per motius de salut que no doni lloc a incapacitat temporal i aquesta era de rebaixar a 28 h (4 dies). Per descomptat la part social no pensa acceptar aquesta rebaixada unilateral i sense cap documentació objectiva que justifiqui prendre’ns un dret que gaudim des de fa més de 10 anys i menys per temes de salut.

Acabem de sortir de la reunió:

I us podem anunciar que hem arribat a acordar la PRÒRROGA DE L’ACORD SOBRE ELS DIES D’ABSÈNCIA PER MOTIUS DE SALUT del 28 d’octubre 2013, FINS A DESEMBRE DEL 2024. Què es prorrogarà automàticament si cap de les dues parts ho denuncia, en un termini de 30 dies abans de la data de compliment.

Bones notícies, companyes i companys. Podrem continuar gaudint d’aquest dret.

Continuarem la lluita.

Seguim!

 

Comparteix l'aticle