Segona reunió del grup de treball per a l’estatut del PDI

A la segona reunió amb la Secretaria General d’Universitats es presenta el document “Esquema de Carrera professional del PDI a Espanya” per part del secretari general d’Universitats (SGU) José Manuel Pingarrón.
A la reunió van ser convidats els sindicats majoritaris, UGT, CCOO i CSIF, rectors / es de les universitats representant a la CRUE, directors / es generals d’Universitat d’algunes comunitats autònomes i representants d’estudiants, al costat dels representants del Ministeri de Ciència, innovació i Universitats (MCIU).


Pingarrón va exposar aquest document mitjançant una presentació que es pot distribuir lliurement segons la resposta del MCIU a la pregunta del responsable federal d’universitats i recerca de FeSP-UGT, Manuel Ortega.
La primera part del document presentat detalla els 10 principis generals de l’Estatut del PDI sobre el model de professorat. A la segona part es presenta de forma gràfica l’Esquema de la carrera professional del PDI a Espanya que el SGU proposa.
Cada reunió el MCIU va detallant i canviant les propostes, de manera que els comentaris al primer document s’han quedat superades per les noves circumstàncies que se’ns presenten. Alhora, mentre es presenten les noves guies, l’equip de la Secretaria General perfila el presentat amb les propostes dels assistents, el que fa en alguns casos difícil poder saber sobre el que es va a negociar.


El model de professorat compta amb el Professor Associat Professional (PAP), el Professor Substitut Interí (PSI), El Professor en Formació NO metge (PFND) que canviarà de nom perquè a ningú a la Mesa li agrada l’afegitó de “en Formació” , el Professor Postdoctoral en Formació (PPDF), del que de nou es buscarà com eliminar l’afegitó de “en Formació” i les figures funcionarials clàssiques de Titular d’Universitat (TU) i Catedràtic d’Universitat (CU) i les de la via contractual , l’actual de Professor contractat Permanent d’Universitat i la nova de Catedràtic d’Universitat contractat que apareix per mantenir la via oberta primordialment per les universitats catalanes.


Les principals crítiques que va rebre per la nostra banda, la UGT, és pels aspectes relacionats amb la consolidació i promoció. En el cas de la promoció des TEU a CU pensem que no hauria de fer-se el concurs públic per a la provisió ja que es tracta d’acord amb l’esquema d’una promoció que es pretén que sigui gairebé de forma automàtica, el que no fa necessari el concurs . Es va emplaçar el SGU a fer la consulta a l’advocacia de l’Estat per veure aquesta possibilitat de forma efectiva i d’acord a les lleis vigents.
El tema de la dedicació del professorat també va ser objecte de preguntes per part del nostre sindicat, emplaçant-la SGU a tractar aquest tema en la futura Mesa sectorial a convocar al gener de 2019.


Preguntat per UGT sobre la carrera horitzontal professional que apareixia en l’esborrany d’Estatut de 2011, Pingarrón va afirmar que de les seves consultes s’extreu que hi ha col·lectius a favor i en contra d’aquesta carrera horitzontal, sense que quedi clar per on es va a materialitzar la opció del Ministeri.


S’obre ara una nova fase de propostes per part dels col·lectius representats que la Secretaria General d’Universitats espera que s’enviïn per als primers dies de gener de 2019, circumstància aquesta que sembla difícil de complir tenint en compte les dates en què ens trobem. 

Comparteix l'aticle