Informacions per al PAS-L de la UPC | juliol 2022

INFORMACIONS GERÈNCIA

A banda de les reunions de les diferents comissions, el darrer mes de Juny vam tenir una reunió amb la gerencia per començar a tractar el calendari 2023. En aquesta ocasió se’ns va fer  una proposta (que hem de valorar) pel proper any.

A grans trets aquest calendari proposat no difereix gaire del calendari 2022. Aquesta proposta es torna a basar en una bossa d’hores aproximada i els festius de l’any vinent. La Gerència va manifestar de nou, el seu interès per arribar a un acord per un calendari plurianual.

Per altra banda, se’ns va informar també, dels moviments a la RLT amb els canvis de personal que s’han fet últimament.

 

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

A les reunions del Comitè seguim tractant temes que ens afecten en comú. Properament debatrem la proposta presentada per la Gerència del Calendari i consensuarem la proposta que farem arribar a la Gerència. El proper 11 de juliol tenim reunió per parlar-ne. S’està elaborant també un document respecte el funcionament dels concursos que estem intentant de consensuar i fer-lo també arribar a la gerència.

Les diferents comissions continuen amb les reunions per avançar en diferents fronts que ara mateix tenim oberts i que esperem poder-los resoldre abans d’acabar aquest any 2022.

 

 

COMISSIÓ DE CALENDARI

A petició del Comitè d’empresa, es va reunir aquesta comissió, per tal de notificar a la gerència, que s’havia detectat que les hores extres treballades en dia festiu, no eren afegides al tempus.

La gerència va comentar que tot i que no surten reflexades al tempus, si que es comptabilitzaven. No van estar d’acord en comptabilitzar aquestes hores en el saldo general sobrant i es van comprometre a que quedessin reflectides d’alguna manera.

 

ALTRES INFORMACIONS 

Avui 7 de juliol està prevista la trobada de l’espai comú, de funcionaris i laborals, per a la revisió i negociació dels criteris comuns per als processos d’estabilització per aplicació de la llei 20/2021.

Cal destacar que aquest tema havia d’estar resolt abans del dia 1 de maig, però els representants de les universitats, han estat proposant aquesta negociació.

 

Comparteix l'aticle