Informacions per al PAS-L i PAS-F de la UPC | 10 MAIG 2022

INFORMACIONS GERÈNCIA

Us incloem els temes tractats dijous passat dia 5 de maig a la Plenària ordinària, a la qual hi hem assistit els delegats de Comitè i Junta.

  • Ens han comunicat que hi haurà una alteració en el calendari previst pel primer semestre quan a reunions de Plenaris i que en breu ens presentaran nova proposta tot i que les reunions amb les diferents Comissions, excepte la de Formació, continuen produint-se amb normalitat.
  • Se’ns comunica que des del dia 9 d’abril, es considera vigent la modificació al Conveni laboral de la transitòria 18a que afecta directament els processos d’estabilització a indefinits no fixos del personal temporal laboral.

Justament en el punt 3. Oferta pública d’ocupació extraordinària d’estabilització (Llei 20/2020), ens han comentat que un cop definides les places que es podran estabilitzar, es convocaran abans del 30 de juny de 2022 (termini màxim) com a pas previ a la publicació oficial abans de 31 de desembre de 2022.

Son les places ocupades en els terminis que dicta la llei:
s’han detectat, de moment, 45 places:

  • 32 places (19 PASF  i 13 PASL) anteriors a 01 Gener de 2016 (segons marca la llei s’han de proveir per concurs).
  • 13 places (8 PASF i 5 PASL) posteriors a 01 de gener 2016 fins a 31 desembre 2017.

S’haurà de complir el protocol abans esmentat per tal de negociar a posteriori amb la part social les condicions i el termes dels concursos/processos d’estabilització.

A mesura que anem coneixent més dades us anirem ampliant la informació.

A banda i dins la mateixa reunió:

  • Hem demanat que es faci previsió de data per una reunió abans de vacances, per tractar el Calendari 2023.
  • Hem informat dels problemes a l’hora de fer el cursos a través de la nova plataforma de formació (sobretot en alguns cursos) i que molts usuaris que els estan realitzant no poden fer-ho amb normalitat…
  • Per temes de reforç de seguretat (ens han dit), hi ha usuaris també, que no poden accedir als seus expedients electrònics i a d’altres espais digitals, ja que ara es requereixen unes premisses per poder accedir a segons quins espais; a part ens han comentat que ens hem de connectar sempre des d’un aparell intern de l’empresa.

Si us trobeu en aquesta situació, comuniqueu la vostra incidència pels canals habituals i us ho tindran en compte

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

El passat dia 21 d’abril, en el Plenari ordinari, vam acabar de donar forma a un seguit de mesures que volem implementar en els Concursos. UGT vam posar sobre la taula el tema de les Jubilacions parcials per tal de començar a moure de nou aquest aspecte de la nostra vida laboral. És un moment que nosaltres creiem crucial; hem d’aprofitar que s’han reactivat Acords de Jubilació parcial en algunes universitats públiques a Catalunya i resta d’Espanya, sumant també els factors d’envelliment de la plantilla actual que és un dels punts del programa electoral del nostre Rector en referència al rejoveniment i pèrdua del personal de plantilles a tota la UPC.

Esperem que aviat us puguem presentar novetats concretes al respecte.

 

INFORMACIONS D’ECONOMIA

La pèrdua del poder adquisitiu dels empleats públics s’està debatent actualment a nivell estatal per part de UGT, és preocupant quan es veuen les xifres.

“La pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios en el 12% desde 2010, aunque dependiendo de la categoría profesional, los empleados públicos de la Administración no han visto compensado su sueldo a pesar de las fuertes subidas de los precios durante años, y, cuando sí ha sido así, lo han hecho por detrás del IPC.

A principios de 2021 el Gobierno decretó una subida salarial del 0,9% para los trabajadores públicos, en línea con el alza de las pensiones, para compensar algo de la inflación del año previo (3,1%). UGT aboga por un pacto a varios años que permita a los empleados públicos recuperar poder adquisitivo aunque sea a medio plazo, aunque insiste en que antes de que se firmara el anterior acuerdo los empleados públicos habían perdido más de 13 puntos de poder de compra. El sindicato ha instado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a empezar a negociar ya un pacto de subida salarial plurianual para el colectivo, en línea con lo que UGT y CCOO están pidiendo a los empresarios para el sector privado”

 

Comparteix l'aticle