Informacions per al PAS de la UPC | novembre 2021

PAGA EXTRA 2014

A la nòmina d’aquest mes de novembre s’ha fet efectiu el retorn de la paga extra del 2014.
L’import reflectit a la nòmina correspon al 83,242% restant que quedava pendent, ja que a la nòmina del mes d’abril de 2017, per sentència, ja es va fer efectiu el 16,758% de tot allò retingut al 2014.

 

INFORMACIONS GERÈNCIA

El dia 26 de novembre va tenir lloc, el que sembla ser, la darrera reunió que tindrem aquest any amb la Gerència.

FONS ADDICIONALS

La Gerència ens ha argumentat amb aquest text la distribució dels diners que pertanyen a tots els treballadors de la UPC de la següent manera:
…“El Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC Núm. 7795, de 24.1.2019) preveu al seu article 1.5:…
…“S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures.”…

…“Es pot autoritzar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.”…
Les Universitats han negociat amb la representació social dels treballadors i treballadores el destí dels fons, en el Marc de la Mesa d’Universitats, donant per finalitzada la negociació sense acord en sessió de 26 de maig de 2021.
A la UPC, s’ha negociat amb els òrgans de representació sindical de les treballadores i treballadors en tres sessions durant els darrers mesos, sense arribar a CAP ACORD.

Les conclusions de Gerència són:

 • Atès que el destí dels fons permeten la revisió de complements específics.
 • Atès que és voluntat, entre d’altres, de fer polítiques actives de reforç de determinats llocs de treball relacionats amb el suport a la recerca i també de desenvolupaments TIC.
 • Atès que determinats llocs de treball realitzen o poden realitzar funcions equiparables.
 • Abast de les modificacions i distribució de places.

Així doncs, mitjançant aquest Acord es modifiquen un total de 98 llocs de treball del PAS, 77 corresponen a PAS funcionari i 21 a PAS laboral.Des de UGT pensem que, la Gerència, finalment, ho ha fet de manera unilateral i segons mandat de la Generalitat.
Pel que fa a les places que afecten al PAS Laboral, així ens ho expressen quan no volen arribar a un acord amb el Comitè d’Empresa, tot i que Comitè del PASL  els va fer arribar vàries alternatives a l’hora de repartir aquests diners de manera més lineal a tots els treballadors. Per exemple:

 • A càrrec de despeses extres produïdes per la COVID
 • A càrrec de la mobilitat dels treballadors  quan no poden teletreballar amb consciencia d’ajuts al transport, consciència mediambiental
 • A càrrec del vestuari que ens afecta a tots
 • Igualar els triennis a tots els Grups.

Pel que fa a les places que afecten al PAS Funcionari, ens preguntem:

 • Perquè la Gerència requalifica unes places de TS2 a TS1, de TS1 a TG1 i de TG3 a TG2, TG1 o altres perfils i no unes altres? La Gerència no ho ha justificat en cap moment aquesta decisió i es salta acords anteriors.
 • Perquè es requalifiquen certes places ocupades sense que els ocupants tinguin l’escala requerida a la plaça? Des de UGT pensem que aquestes places haurien de passar el concurs corresponent.

A la UGT no consentirem il·legalitats ni favoritismes!

Les nostres conclusions són les següents:

 • De quina manera veiem la UGT que Gerència reparteix aquest diners?

Doncs beneficiant a uns pocs treballadors ( si parlem de tot els PAS, Funcionari i Laboral, estem sobre 2.061 treballadors dels quals no més se’n beneficien 98 treballadors que suposa el 4,8% d’aquest col·lectiu), ascendint a les persones de grup i per tant aquest ascens repercutirà en una demanda de més competències professionals als beneficiats. Creiem que la Gerència no dona res gratuït.

Tot aquest repartiment, s’ha reflectit en el documentde la RLT que la Gerència ha presentat a la reunió del dia 26 de novembre i que a part dels canvis de grup i complement,suposaran l’amortització de les places que s’extingeixen ja que no quedarà ningú en aquests nivells o complements.

Aquest document serà portat per la seva aprovació al proper Consell de Govern de la UPC el proper 02 de desembre d’enguany.

 • Això vol dir què la Gerència està disposada a obrir la capsa de les reclassificacions que tant de temps fa que reclamem ja que molts perfils hanquedat obsolets?

Des de la UGT dubtem molt que sigui així i és per això que ens declarem en un gran desacord amb aquesta decisió i així ho volem manifestar.

 

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

CALENDARI 2022
El dia 26 vam conèixer els resultats del referèndum per ratificar el preacord en matèria de calendari pel proper any 2022 per al PAS-L, assolit entre la Gerència i el CEPASL, amb els següents resultats:

La participació total ha estat del 30%
Vots totals: 325
Vots SI: 208 (64%)
Vots NO: 94 (29%)
Vots NS/NC: 23 (7%)

No és el millor calendari que hem pogut pactar, però tenint en compte les dates amb les que estem, era necessari donar una resposta als treballadors.
Des de la UGT, ens comprometem a començar a tractar el tema del calendari 2023 a partir de març del 2022.

Enllaç al Calendari laboral 2022

 

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA PASF

Després de les passades eleccions a la Junta del PASF, el passat dia 29 es va constituir la nova Junta.
Els nostres representants pels pròxims quatre anys són:

Per qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb ells.

Comparteix l'aticle