Informacions per al PAS de la UPC | febrer 2022

INCREMENT IPC 2%

A la nòmina d’aquest mes de Febrer s’ha fet efectiva la pujada del 2% amb caràcter retroactiu des del mes de gener. Comproveu que tot sigui correcte.

 

INFORMACIONS GERÈNCIA

Convocats per Gerència el dia 03 de febrer vam tenir la primera reunió de l’any 2022.

Els temes que es van abordar i les informacions que hem obtingut són les següents:

Se’ns va informar de com ens afectarà la Reforma laboral segons el RDL 32/2021, a grosso modo i resumint molt aquesta Llei, bàsicament afectarà als treballadors de la UPC en:

  • Modificació de les figures contractuals en l’Àmbit de Suport a la Recerca, desapareixent el contracte per obra i Servei
  • En el col·lectiu PASL l’impacte serà mínim i afecta  els relleus per jubilació als 64 anys perquè hi ha una sola persona en aquest supòsit i queda a extingir.
  • Els contractes d’interinitat s’anomenaran a partir de la reforma com a contractes de substitució.

Se’ns va informar sobre la Llei 20/2021 per a la Reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que bàsicament afecta als articles 10, 11 i una nova disposició addicional del Conveni.

Habilita per poder fer un procés extraordinari d’estabilització, si cal.

Ara mateix la temporalitat a la UPC és del 13% i quan finalitzin els concursos que encara no han acabat quedarem amb un 11% de temporalitat (la temporalitat màxima permesa a l’empresa pública és d’un 8%).

Les places que s’han d’incloure en aquest procés son les places que estan ocupades abans del 31 de desembre del 2016 i abans del 31 de desembre de 2017. S’ha de fer estudi i publicar el procés que necessiti la UPC abans de l’1 de juny de 2022.

D’altra banda tenim ja proposta del calendari de reunions amb la Gerència del primer semestre per donar continuïtat a les negociacions de Teletreball, Estabilització, Formació, Calendari 2023. A part dels Plenaris per rebre informacions i posar temes que vagin sorgint durant l’any a sobre la taula, quan calgui.

Us anirem tenint al corrent de tot el què pugui ser del vostre interès.

El passat 18 de febrer la Gerència ens va convocar per presentar-nos el nou Codi ètic a la UPC, que substituirà el del 2011 i que s’ha actualitzat als canvis que hi ha hagut en aquests anys. La diferència més relevant però és la constitució d’un Comitè d’ètica (abans no existia) que vetllarà per l’aplicació i assessorament del Codi ètic, sobretot i principalment en els protocols que afecten els processos de recerca i investigación a la UPC.

 

INFORMACIONS COMITÈ D’EMPRESA

Davant la denúncia dels delegats de Prevenció del Comitè d’empresa respecte a la roba de treball i el seu tractament, s’ha obtingut resposta per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’advertiment a la UPC que s’ha d’acomplir i garantir que tots els treballadors que manipulin elements perillosos i/o tòxics, han de rebre roba d’un sol ús i que en el seu defecte el rentat de la roba de treball es faci a càrrec de la UPC.

L’11 de febrer es va cursar per part del Comitè d’Empresa la denúncia a Inspecció de Treball de la Generalitat respecte a la gestió dels  Fons addicionals i la informació que es va ocultar al Comitè. A mesura que tinguem informació actualitzada d’aquest fet us anirem posant al corrent.

 

TELETREBALL

El proper divendres 4 de març, seguirem amb la negociació per l’aplicació de l’acord de teletreball aprovat a la Mesa d’Universitats per les 7 UUPPCC.

A hores d’ara encara estem pendents de rebre la dades sol·licitades per la comissió per poder seguir amb la negociació.

Des de la UGT, creiem que la gerència en vol fer una aplicació restrictiva del mateix.

 

ALTRES INFORMACIONS

Heu de saber també que els companys de la UGT a la UdG han arribat a un acord de Jubilació parcial amb la Gerència que permet el PASL recuperar aquesta modalitat que des de l’any 2018 que va quedar sense efectes, i ara de nou s’hi podran acollir els treballadors que ho sol·licitin. Us deixem l’enllaç per si el voleu consultar.

Comparteix l'aticle