Informacions per al PAS-L de la UPC | maig 2023

COMITÈ D’EMPRESA 

Companyes i companys,

Avui dilluns 15 de maig, després d’haver passat un mes i mig de les eleccions, s’ha constituït el nou Comitè d’Empresa del PAS Laboral. La secretaria l’ocuparà la Meritxell Oncins de la Intersindical i la presidència en Jose Marín de la UGT.

La UGT pensem que la darrera legislatura, no ha estat reeixida pels interessos pel PAS-L de la nostra universitat, ja que s’ha perdut massa temps en discussions estèrils en el Comitè d’Empresa. Després de tres legislatures on el mateix sindicat ha estat al capdavant del Comitè d’Empresa, creiem que no es podia continuar pràcticament sense avançar i amb el mateix tarannà 4 anys més. És per aquest motiu que creiem que és necessari un canvi.

Durant aquestes llargues setmanes esperant la convocatòria del plenari per part del president en funcions, ens vam posar amb contacte amb les companyes i companys de la Intersindical, que ens van manifestar la mateixa inquietud de canvi. Així doncs, hem posat fil a l’agulla i aquestes setmanes hem treballat conjuntament per:

  • Trobar i consensuar punts en comú. 
  • Tenir una majoria sòlida i estable al comitè per tal d’avançar.
  • Treballar plegats i generar bones sinergies.
  • Identificar els punts de millora per fer que el comitè d’empresa sigui més plural i àgil.

 

En relació als resultats de les eleccions del passat 29 de març, els indicadors són els següents:

  • CCOO va obtindre 145 vots repartits de la següent manera  (Col.legi 1, 70 vots i Col.legi 2, 75 vots) 7 representants
  • Intersindical va obtindre 129 vots repartits de la següent manera  (Col.legi 1, 95 vots i Col.legi 2, 38 vots) 6 representants
  • UGT va obtindre 122 vots repartits de la següent manera  (Col.legi 1, 84 vots i Col.legi 2, 38 vots) 7 representants

Si sumem els vots obtinguts per la Intersindical i la UGT són 251 vots de 486 vots emesos, és a dir, un 52.64 % del total. Per tant, legítima amb escreix la constitució del nou comitè d’empresa amb la Intersindical i la UGT al capdavant..

Volem fer les coses diferents i que aquests propers quatre anys, hi hagi un canvi. Estem oberts a parlar, a intentar consensuar sempre les propostes que es presentin i es discuteixin al Comitè d’Empresa amb TOTES les delegades i delegats de TOTS els sindicats que el formen. Pensem que la defensa dels drets de les treballadores i treballadors es cosa de tots i no va de colors, ni de sigles. Hem estat escollits per fer sindicalisme, i per tant, treballar per tothom. Volem un comitè d’empresa fort i proper al PAS-L de la UPC! Hem de remar junts companyes i companys!

Les delegades i delegats de la  UGT, volem agrair la tasca que han realitzat les companyes i companys de tots els sindicats que deixen el comitè aquesta legislatura, així com la tasca d’en Joan Pere López i en Jose Marin que han ocupat la presidència i la secretària aquesta darrera legislatura. 

Per altra banda, dir-vos que la UGT, no entrarà en batalles dialèctiques que no porten enlloc ni a respondre comunicats que donen la imatge que el Comitè està dividit, inclús abans de començar a treballar.

No és això companys, pel bé de la comunitat i el PAS-L de la UPC, es tracta que sumem tots!

Seguim!

 

INFORMACIÓ DE GERÈNCIA 

Informació econòmica

Les expectatives per aprovar el pressupost 2023 son bones. En cas de no tenir els diners pressupostats, hi ha riscos que poden condicionar les despeses: 

  • L’impacte de l’increment retributiu
  • L’impacte del creixement vegetatiu en despeses de personal que no te bones perspectives de finançament.
  • L’impacte del cost energètic. Aquest serà cobert en un 60% per finançament del Govern. La gerència té dubtes de que es cobreixi el 40% restant.

La massa salarial ha tingut un increment del 20%. Tot i això no s’han pogut recuperar plantilles ja que aquests diners s’han destinat als increments retributius.

Augment salarial 

Els ajuts econòmics (un cop indexats a l’IPC i al PIB), que han d’arribar de la Generalitat permetran augmentar l’increment salarial (ara un 2,5%) fins al 3,5% en aquest 2023

S’espera que es faci efectiu al setembre o octubre de 2023, evidentment amb caràcter retroactiu.

Eficiència energètica

S’estan plantejant fórmules imaginatives per financiar propostes per controlar la eficiencia energética, ja que a la UPC, tenim una eficiència energètica molt precària.

Els 7 milions que aproximadament ens pertoquen més els 3 milions que poden venir dels fons addicionals d’ajut europeus que atorgarà la Generalitat, serviran per cobrir totes aquestes despeses.

Finançament

Per aconseguir més finançament la universitat ha reivindicat el cobriment de “espais extres” i adjudicar diners en funció dels metres quadrats que té la universitat, això suposaria 1 milió addicional.

La gerència, és conscient que s’ha de millorar el finançament buscant noves fórmules.

 

Polítiques de Personal

La UPC rebrà del Govern Central 900.000 euros anuals pel col·lectiu PAS-L o bé creant places noves o bé tecnificant places ja existents. 

Aquests fons s’utilitzaran per contractar, però de manera prudent, ja que son diners per cobrir les places que obliga la LOSU i per tant s’han d’acomplir els paràmetres que marca aquesta llei.

Per altra banda la setmana passada s’havien de publicar a concurs intern, 21 places TIC a càrrec del fons addicional. 

Sembla ser que estan acabar de tancar els perfils d’aquestes i sortiran publicades aquesta setmana.

 

Canvis al consell de direcció 

Na Miriam Gimenez, passa a ser la directora d’Àrea de Personal i en Paco Navallas passa a ser el director  de l’Àrea de Desenvolupament Organitzatiu i Personal

En les properes reunions de negociació, per part de gerencia, hi assistirà la Míriam Gimenez.

 

Prejubilacions

L’actual gerent, a diferència de l’anterior, és conscient de l’envelliment de la plantilla i està molt interessat en les prejubilacions. Està obert a parlar i a treballar-hi. Tot i això, hi ha molta feina a fer; s’ha de parlar i s’han de concretar criteris i condicions.

Per la UGT, aquest un dels punts bàsics a abordar. Cal negociar-ho i acordar-ho aquesta legislatura.

 

Trasllat de la Facultat d’Òptica i Optometria 

Reclamat desde fa temps, hi ha una proposta de projecte de trasllat de la facultat en una altra ubicació del Campus de Terrassa. 

S’ha portat a terme un registre i identificació patrimonial dels espais a la UPC i fruit d’aquest estudi s’ha pogut concretar que:

  • Existeixen dos solars al Campus de Terrassa on es pot edificar la nova Facultat. 
  • S’està analitzant de rescatar el locals comercials de sota la Biblioteca del Campus de Terrassa, per posar-hi la CUV.
  • Hi ha la voluntat de no perdre places d’aparcament.

Als terrenys espais a Biblioteca, locals comercials que no son UPC, però s’està analitzant rescatar-los per la instal·lació de la CUV. 

S’estan fent anàlisis de factibilitat i resolució del finançament per portar-ho a terme.

 

ALTRES INFORMACIONS

Nou servei d’atenció virtual! Millorem per tu!

Des de la Secció Sindical volem ser molt més propers a totes les treballadores i treballadors de la UPC.

És per això que per facilitar l’accés a tothom, des del passat 13 d’abril, ens podeu trobar cada dijous de 11 a 12 hores a la següent sala virtual:

https://meet.google.com/mbi-oeak-ywg

 

Comparteix l'aticle